De tijdlijn voor de ontwikkeling en uitvoering van het Actieplan Verkeersveiligheid 2021 – 2030

21 décembre – Goedkeuringsfase

Goedkeuring door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

1 septembre  – Redactiefase

September – november 2021: de partners nemen opnieuw kennis van de tekst en schrijven de eindversie uit.

4 mai  – Beyond Vison Zero

Publicatie van de nota “Beyond Vison Zero” waarin de bijdrage van “Het Andere Atelier” aan het gewestelijk actieplan voor verkeersveiligheid 2021-2030 staat uitgewerkt.

1 mai  – Redactiefase

Mei – augustus : redactiefase van het Plan op basis van de processen van Be.Smart en “Het Andere Atelier”.

18 décembre  – be.SMART 3: Over de thema’s controle-sanctie en governance

De Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid zijn opgebouwd rond 3 “Be.Smart” workshops.  Daaraan nemen de “professionals” van de verkeersveiligheid deel (Gemeenten, politiezones, administraties) maar ook de burgers door de aanwezigheid van meerdere vzw’s. In deze gespreksgroepen konden parallel met het project « Het Andere Atelier » de prioriteiten en de vereiste initiatieven worden vastgesteld voor een verbetering van de verkeersveiligheid in ons Gewest.

10 décembre  – be.SMART 2: Over de thema’s opvoeding, bewustmaking en gedragsverandering

De Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid zijn opgebouwd rond 3 “Be.Smart” workshops.  Daaraan nemen de “professionals” van de verkeersveiligheid deel (Gemeenten, politiezones, administraties) maar ook de burgers door de aanwezigheid van meerdere vzw’s. In deze gespreksgroepen konden parallel met het project « Het Andere Atelier » de prioriteiten en de vereiste initiatieven worden vastgesteld voor een verbetering van de verkeersveiligheid in ons Gewest.

26 novembre – be.SMART 1: over de thema’s infrastructuur, snelheid en de bescherming van kwetsbare weggebruikers

De Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid zijn opgebouwd rond 3 “Be.Smart” workshops.  Daaraan nemen de “professionals” van de verkeersveiligheid deel (Gemeenten, politiezones, administraties) maar ook de burgers door de aanwezigheid van meerdere vzw’s. In deze gespreksgroepen konden parallel met het project « Het Andere Atelier » de prioriteiten en de vereiste initiatieven worden vastgesteld voor een verbetering van de verkeersveiligheid in ons Gewest.

25 novembre – Het Andere Atelier

De vzw’s Heroes for Zero, Filter Café Filtré Atelier en BRAL liggen aan de basis van « Het Andere Atelier”, een brede raadpleging van de burgers bedoeld om hun bijdrage aan de uitwerking van het actieplan voor verkeersveiligheid 2021-2030 te formaliseren. Met een programma van wandelingen, webinars en een projectworkshop parallel met de « officiële » Be.Smart werkgroepen van Brussel Mobiliteit hebben deze drie burgerbewegingen het ambitieniveau van het actieplan duidelijk verhoogd.

Top