2

SAFE Speed

Hoe hoger de snelheid van een voertuig,

hoe langer de rem- en de

stopafstand, en hoe

groter de impact van

(zelfs minieme) fouten.

Waarom?

Het is dus essentieel zich te concentreren op de snelheid om de straten veiliger te maken.

Meer dan 40% van de ongevallen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarbij auto’s zijn betrokken, hebben betrekking op een motorvoertuig. Dat cijfer komt overeen met de internationale literatuur en de snelheidsregistraties, waaruit blijkt dat snelheid een doorslaggevende rol speelt wat de oorzaken van ongevallen betreft.

Het is fysiek onmogelijk voor een rijdend voertuig om volledig stil te staan vanaf het moment dat de bestuurder een obstakel detecteert. Het is geweten dat de rijsnelheid een belangrijke invloed heeft op de rem- en stopafstanden en dus op het al dan niet voorkomen van een aanrijding.

Een beetje trager rijden geeft de bestuurder al meer tijd om te reageren op onverwachte gebeurtenissen of fouten van andere weggebruikers, vooral in stedelijke gebieden en op plaatsen waar verschillende soorten weggebruikers tegelijk aanwezig zijn.

Lees verder…

De acties SAFE Speed

Actie 14

De snelheid op de gewest- en gemeentewegen wordt gecontroleerd

Lees verder…

Actie 15

Een strikt en homogeen sanctiebeleid in alle politiezones

Lees verder…

Actie 16

Communiceren over de controles, de reden ervan en de plaats

Lees verder…